Justificació i anàlisi en relació al caràcter fix del professorat de religió

Justificació i anàlisi en relació al caràcter fix del professorat de religió

La condició de professorat de religió com a personal indefinit de les Administracions Públiques. El caràcter fix d’aquesta relació.