Inscripció a cursos

  Nom

  Cognoms

  DNI (8 xifres i lletra)

  Introdueix el teu DNI complet (amb lletra, sense espais ni guions). Falten 9 caràcters

  Municipi

  Demarcació

  Correu Electrònic (gmail o xtec)

  Títol del curs

  Telèfon Mòbil / Fixe

  Escola/es o Institut/s

  PAGAMENT

  Els cursos i les activitats de formació són gratuïts pels nostres afiliats i per a tots aquells que s'afiliïn en el moment de la inscripció, tot i que alguns cursos poden comportar l'abonament d'alguna quantitat extra, corresponent a les despeses necessàries per la realització de l'activitat, com poden ser entrades, material.... El preu de l'afiliació és de 70 euros/any. La resta d'alumnes han de pagar el cost del curs escollit.
  Aquestes quantitats s'hauran d'abonar al compte bancari indicant a sota, fent constar el nom del curs. El pagament es farà amb una antelació mínima de 7 dies abans de l'inici del curs i caldrà presentar al responsable d'AMRC el rebut o justificant de transferència del banc com molt tard el primer dia de l'inici de l'activitat:

  BANC SABADELL ES47 - 0081 - 0193 - 81 - 0001464149

  Tria una opció

  AVÍS LEGAL*

  Abans de cloure tot el procés d'inscripció has d'acceptar les condicions generals.

  Moltes gràcies per confiar en nosaltres!

  Per qualsevol aclariment o consulta sobre la teva sol·licitud pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l'adreça: formacio@amrc.cat o també trucant als nostres delegats sindicals.


  En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual n’és responsable AMRC, amb l'objectiu de poder oferir-li futures ofertes de formació. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un escrit a: info@amrc.cat