Els mestres diplomats es podran convertir en graduats fent un màster