Per al curs 2022-2023, el Departament d’Educació regula la contractació de professorat de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l’1 de setembre de 2022 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.

(Més info)