En relació al coronavirus, el Departament d’Educació fa saber als centres educatius noves mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció.

Enllaç