Formació

En el dia d'avui s'ha iniciat a Lleida la formació: Treball cooperatiu per l’elaboració de programacions competencials, activitats i recursos a l’ àrea curricular d’ Educació Primària en la matèria de Religió Catòlica. Durant el mes d'octubre s'iniciaran les següents formacions: Barcelona Programes de comprensió aplicats a les intel·ligències...