Segons els estatuts amb data màxima, per la presentació de candidatures per a la renovació de la Junta d’AMRC, el dia 10 de gener, s’ha presentat la Candidatura de Susana Vilar.