Tarragona

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publica la relació de participants i vacants i convoca els actes d'adjudicacions de cada nivell (primària i secundària).

Nou termini de presentació de sol·licituds per a la contractació de professorat de religió catòlica, per a cobrir llocs de treball vacants o substitucions en centres docents públics d’ensenyaments infantil i primari,   i d’ensenyaments secundaris,  als serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona

 (Base 4.2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.)

llegir més –>   del 30 de setembre al 7 d'octubre


Barcelona-Comarques, fins el 2 d'octubre