Resolució indefinits curs 2016-17

Resolució, de 27 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017. Clica primer al títol de la notícia […]

Acord sobre l’aplicació d’una mesura transitòria al col·lectiu de mestres de religió amb titulació d’Educació Infantil

El Departament accepta la proposta d'AMRC i ACORDEN: Mantenir en la borsa de treball  al col.lectiu de mestres de religió que acrediten la titulació del Grau d'Educació Infantil fins el 31 d'agost de 2019, per tal que en aquest termini puguin finalitzar els estudis de grau d'educació primaria i acreditar aquesta titulació com a requisit […]