PERSONAL LABORAL FIX DE RELIGIÓ

BONES NOTÍCIES Avui és un dia molt important. Per primera vegada el Departament, en el si del Comitè Intercentres i a petició reiterada d’AMRC, ha reconegut la condició de PERSONAL LABORAL FIX DE RELIGIÓ a tots aquells que tenen destinació definitiva. Tanmateix, ens han confirmat que s’està treballant en el procés de selecció del personal temporal […]

SENTÈNCIA TJUE. AMRC torna a demanar la condició de Fix.

L’ASSOCIACIÓ SINDICAL DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ A CATALUNYA, AMRC, INSTA: Al Parlament de Catalunya, així com a la Conselleria d’Educació, i al Ministeri d’Educació, que en aplicació de la sentència del TJUE, assumpte C-282/19 i atenent a la clàusula 5, punt 1, lletra a) de l’Acord Marc, sigui reconegut el caràcter FIX del […]