Author: AMRC

S'ha publicat el calendari escolar del curs 2021/2022 ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya...

Barcelona 18 de març de 2021 SINDICAT AMRC ASUMEIX AQUESTA PROPOSTA Les organitzacions sindicals que signen aquest document són els principals representants del professorat de religió, tant des del punt de vista extraterritorial com de la representació a les diverses juntes d’educació i funció pública en...

Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal. Imprescindible i necessària, per adjuntar amb la documentació presentada via telemàtica....

Us recomanem per treballar el dia 30 de gener: Proposta didàctica de FundiPau; Cuadernillo de la Paz, de @rocioptsevilla @susanaalbancess @orientaciónandújar @derechoavolar; i de Ed. Baula, Lectures per a la Pau i la no violència. Els trobareu a la secció de Recursos/Cultura de  la Pau....