Author: AMRC

Personal Docent A partir de l’1 d’abril la gestió de permisos, llicències i reduccions de jornades es farà des del portal ATRI Teniu tota la informació a la intranet - Portal de centre...

La situació a la qual hem arribat ha fet que AMRC denunciï el Departament i la Funció Pública davant la Inspecció de Treball i ha demanat l’activació del concurs, amb els processos de mobilitat i noves adjudicacions, ja que tenim un conveni que no beneficia...