Acord sobre l’aplicació d’una mesura transitòria al col·lectiu de mestres de religió amb titulació d’Educació Infantil

Acord sobre l’aplicació d’una mesura transitòria al col·lectiu de mestres de religió amb titulació d’Educació Infantil

El Departament accepta la proposta d'AMRC i ACORDEN:

Mantenir en la borsa de treball  al col.lectiu de mestres de religió que acrediten la titulació del Grau d'Educació Infantil fins el 31 d'agost de 2019, per tal que en aquest termini puguin finalitzar els estudis de grau d'educació primaria i acreditar aquesta titulació com a requisit per formar part de la borsa de treball