ACORD DE LA MESA SECTORIAL

ACORD DE LA MESA SECTORIAL

de negociació del personal funcionari docent no universitari en relació al reconeixement del primer estadi i a l’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.