Aclariments referents als processos d’estabilització

Aclariments referents als processos d’estabilització

Aclariments referents als processos d’estabilització tenint en compte que nosaltres som PERSONAL LABORAL INDEFINIT, INTERÍ O SUBSTITUT

Què és un procés d’estabilització? Per què s’estan duent a terme aquest any? A qui va dirigit?

La Unió Europea va publicar una normativa que obliga als estats membres a reduir l’abús de temporalitat en l’ocupació pública. D’aquí va sorgir la llei 20/21 del 28 de desembre de mesures urgents per a reduir la temporalitat que s’aplica mitjançant el RD 408/2022 del 24 de maig on s’especifica l’oferta pública de llocs de treball.

Què vol dir tot això?

Europa obliga a l’Estat espanyol a regularitzar la situació d’abús de contractació temporal que tenen els empleats públics que porten des del gener de 2016 ocupant una vacant pública que no surt a concurs ni deixa que estigui ocupada per un interí de manera estable i que aquest pugui consolidar la plaça. Aquests processos d’estabilització van dirigits al personal interí funcionari i interí laboral que ocupen una vacant, no tenen una contractació fixa/indefinida i per tant pateixen ABÚS DE TEMPORALITAT.

Estabilitat/Fixesa. Com afecten aquests processos al professorat de religió a Catalunya?

Primer de tot ha de quedar clar que el col·lectiu de professorat de religió pertany a un cos diferent al cos de mestres de primària i al cos de professors d’institut.

Cada Administració pot organitzar els seus treballadors de la manera que consideri més adequada. A Catalunya tenim el col·lectiu de professorat docent no universitari on hi ha diferents cossos:

 • Professors d’ensenyament secundari.

 • Professors tècnics de formació professional.

 • Professors d’escoles oficials d’idiomes.

 • Professors d’arts plàstiques i disseny.

 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny..

 • Mestres.

 • Mestres i professors de religió.

Penseu que hi ha titulacions que habiliten per treballar en més d’un d’aquests cossos.

A Catalunya, per al nostre cos, tenim tres tipus de contractació diferenciada:

 • INDEFINIT AMB PLAÇA, és a dir professorat en una vacant amb Destinació Definitiva (DD)

 • INTERÍ EN VACANT, és a dir, professorat que té una contracte fins que la seva plaça sigui ocupada mitjançant un concurs.

 • SUBSTITUT, és a dir, professorat que està cobrint una substitució i té una contractació temporal fins la incorporació de la persona titular que substitueix.

Ara ens preguntem:

I jo, que sóc estable i tinc la meva plaça, em puc presentar al procés d’estabilització que ha proposat el Departament d’Educació per al cos d’interins?

La resposta es Sí, sempre que es tinguin els requisits que estableix un concurs públic per a poder-se presentar.

Vull presentar-me però no em surten punts suficients per a poder guanyar una plaça. Per què si porto més de 30 anys com a professora de religió? Per què no em valoren com a la resta?

RESPOSTA:

Després de treballar 30 anys com a professora de religió, Europa no entén que tú no siguis FIX, QUE NO TINGUIS ESTABILITAT I NO VEU UN ABÚS EN LA TEVA CONTRACTACIÓ.

És a dir aquest procés no és per a tu!!

Sóc professora de religió interina des de fa 8 anys, per què no em valoren com a la resta?

RESPOSTA:

Si tu ets professor/a de religió interí laboral amb 8 anys de serveis prestat, tens dret a participar en un concurs d’estabilització, però ha de ser un concurs de mèrits per al personal laboral docent on et valorin els punts que tens d’antiguitat dins la teva especialitat i això et permeti guanyar una plaça.

És a dir aquest procès no és per a tu !!!

Però jo vull estabilitat, no tinc alumnat de religió i després de tants anys tinc por de perdre el meu sou. Aquí és on AMRC aquest estiu ja ha fet els deures, assessorat per un important gabinet jurídic i posant dos recursos amb els objectius que tant l’interí com l’indefinit de religió tinguin el reconeixement de fixesa com qualsevol cos d’empleats públics que tenen una plaça al llarg del temps i en el cas de l’interí de religió poder participar en un procés d’estabilització.

AMRC HA INTERPOSAT AMB UN IMPORTANT GABINET JURÍDIC DUES DEMANDES JUDICIALS QUE US EXPLIQUEM A CONTINUACIÓ

 1. Per aconseguir que el personal que és indefinit amb plaça definitiva sigui LABORAL DOCENT FIX, és a dir l’equivalent a FUNCIONARI DOCENT.

 2. Per aconseguir que el personal interí laboral docent de religió amb abús de temporalitat pugui participar en un concurs d’estabilització de mèrits i obtenir una plaça de laboral fix. Ens han deixat fora del procés d’estabilització dels laborals docents i això comporta un greuge comparatiu.

 3. Per aconseguir accedir a una relació laboral indefinida.

En definitiva, AMRC ha posat aquestes dues demandes judicials amb l’objectiu de consolidar les nostres places com a estables i aconseguir la condició de FIX.

Ha de quedar molt clar que el concurs d’estabilització que el Departament d’Educació ha presentat ara, és per estabilitzar a professorat interí funcionari amb abús de temporalitat, i és la raó per la que un professor de religió amb molta antiguitat no té tants punts com un interí funcionari i difícilment obtindrà una plaça, ja que ja té un contracte indefinit i no pateix abús de temporalitat.

El que sí que hem denunciat és que al professorat interí docent de religió l’han deixat fora de tots els processos d’estabilització ja que, com us hem dit, haurien d’haver estat en el procés d’estabilització juntament amb la resta de personal interí docent laboral.

La nostra lluita és aconseguir ser DOCENT FIX, però s’ha de tenir molt clar el que s’ha de denunciar! AMRC ho té clar i ja ho ha fet!!!

En conclusió, tothom pot presentar-se a qualsevol concurs, sempre que reuneixi els requisits, però primer hem de veure a qui va dirigit aquest concurs i quin és el seu objectiu. En el cas del procés que acaba de convocar el Departament l’objectiu és acabar amb l’abús de contractació temporal del personal interí funcionari. AMRC ha vist que aquesta no és la vía de reclamació sino la que hem interposat.

Recordeu que tenim pendent el calendari per aprovar el concurs de mèrits/trasllats per obtenir places definitives o canvi de destinació per al professorat de religió. Penseu que si al nostre concurs es presentés un altre col·lectiu que no es professor de religió tampoc tindria punts, ja que està dirigit al personal docent laboral de religió. Espero que així s’entengui el per què no tenim punts en aquest procés del qual alguns de vosaltres ens parleu.

Penseu que tampoc tots els interins tenen els mateixos punts. La puntuació màxima és per quan es concursa pel mateix cos i especialitat.

Posem un exemple:

Un mestre amb l’especialitat d’educació física, i que també és llicenciat en INEF, vol optar per una plaça d’educació física a primària. Ha treballat, un any com a professor d’institut, dos anys com a mestre de primària, dos anys com a mestre de religió i tres anys com a mestre d’educació física. Com a mestre de religió puntuarà 0,125 per any  (altre cos), com a professor de secundària puntuarà també 0,125 punts per any (també altre cos) , com a mestre de primària (mateix cos, altra especialitat) puntuarà 0,375 per any i com a mestre d’educació física (mateix cos i especialitat) puntuarà 0,7 per any.

Un altre exemple:

Un llicenciat en filologia francesa, però que també té la titulació per donar llengua anglesa, vol optar a una plaça de francès a una escola oficial d’idiomes (EOI). Ha treballat cinc anys com a professor de francès en un institut, dos anys com a professor d’anglès en una EOI i tres com a professor de francès en una EOI. Aquesta persona puntuarà per treballar com a professor en un institut (altre cos) a 0,125 punts per any (exactament igual que els professors de religió), com a professora d’anglès en una EOI (mateix cos, altra especialitat) a 0,375 punts per any, com a professor de francès en una EOI (mateix cos i especialitat) a 0,7 punts per any.

La normativa i la jurisprudència europea diuen que qualsevol persona que estigui treballant tres anys o més en una empresa pública o privada o en una administració pública, és a tots els efectes fix. L’únic país que incompleix aquesta normativa és Espanya. Els concursos que estan organitzant les administracions públiques no són la millor manera de donar resposta a la normativa europea, que no demana aquests concursos. Únicament diu que qualsevol persona que porti més de tres anys treballant en una vacant ha de ser fixa.

Les nostres demandes judicials van en aquesta direcció, no en impugnar un concurs que està pensat per a companys nostres que estan en situació precària.

Penseu que portem vint-i-cinc anys millorant les condicions del professorat de religió. Hem aconseguit moltes coses i estem, molt a prop, d’aconseguir l’equiparació absoluta a la resta de docents.