Resolució concurs públic

Resolució del director general de Professorat i personal de Centres Públics, per la qual es convoca concurs públic per prestar serveis com a professor o professora de religió en centres dependents del Departament d’Educació. Mitjançant la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió […]